Naši lidé

Havířov - seznam našich lidí

Ing. Ondřej Baránek

Předseda místní organizace hnutí ANO Havířov, radní statutárního města Havířova

Iveta Kočí Palkovská

Místopředsedkyně místní organizace hnutí ANO Havířov, radní statutárního města Havířova

Ing. Antonín Polický

Místopředseda místní organizace hnutí ANO Havířov

Bc. Josef Bělica

Náměstek pro ekonomiku a správu majetku Rady města Havířova, zastupitel Moravskoslezského kraje, předseda krajské organizace hnutí ANO, Moravskoslezský kraj

Róbert Masarovič, MSc.

Zastupitel statutárního města Havířov, zastupitel Moravskoslezského kraje, člen hnutí ANO

Bc. Alena Olšoková

Zastupitelka statutárního města Havířova, členka hnutí ANO

Mgr. Iva Georgiu

Zastupitelka statutárního města Havířova, členka hnutí ANO

Mgr. Stanislava Gorecká

Radní statutárního města Havířova

Program

1.

Odstranění překážek bránících prosperitě

 • Podpoříme rozvoj města a vznik nových pracovních míst
 • Budeme aktivně vyhledávat investory
 • Zamezíme plýtvání našich peněz ve veřejných zakázkách
 • Podpoříme snížení cen tepla na území našeho města
2.

Zvyšování bezpečnosti

 • Důsledná prevence kriminality – pravidla platí pro všechny
 • Navýšíme počet strážníků v ulicích
 • Vymýtíme drogy z města
 • Zavedeme kamerové systémy v rizikových oblastech
3.

Rozvoj města a efektivnější čerpání fondů EU

 • Podpoříme rozvoj a udržitelnost chráněných pracovních míst
 • Zpřístupníme bydlení v městských bytech
 • Opravíme chodníky v okrajových částech města
 • Zvýšíme počet parkovacích míst
 • Propojíme městské části bezpečnými cyklostezkami
 • Zasadíme se o vznik zařízení pro dlouhodobě nemocné
4.

Vzdělání a podpora volnočasových aktivit

 • Dostaneme děti z ulic do zájmových kroužků
 • Naučíme děti sportovat
 • Zajistíme dostatek míst pro havířovské děti v předškolních zařízeních
 • Zahájíme skutečnou spolupráci s neziskovými organizacemi
 • Vážíme si seniorů a chceme je zapojit do aktivního života

Akce

Kontakt

Ondřej Baránek havirov@anobudelip.cz
Předseda MO Havířov
720 313 880