ANO chce čistý Havířov

„Od roku 2024 bude platit zákaz skládkování odpadu. Proto jsme na to Havířov začali připravovat a chystat třídičku směsného komunálního odpadu“, říká Ondřej Baránek (ANO), člen představenstva Technických služeb Havířov (TSH).

TSH v posledních dvou letech prošly pod vedením zástupců ANO velmi pozitivním vývojem. Zlepšili jsme hospodářské výsledky, udrželi jsme zaměstnanost, postavili jsme nové šatny pro zaměstnance a v neposlední řadě jsme v TSH zvýšili mzdy. A to vše i navzdory poklesu zakázek ze strany města Havířov. „Dokázali jsme ušetřit a dát ty ušetřené peníze lidem do výplat“, uvedl Baránek (ANO).

Jedním z klíčových rozvojových projektů v TSH je třídička komunálního odpadu. Ano, rok 2024 se zdá být ještě „daleko“. Vzali jsme však v úvahu délku různých povolovacích řízení, počítali jsme s obstrukcemi různých zájmových i „zájmových“ skupin a dospěli jsme k rozhodnutí, že je správný čas začít odpadové hospodářství systémově řešit. Těch 8 let uteče jako voda.

Vedli jsme pracovní skupinu, která byla na zkušenou v Bialsko Biale, kde provozují podobnou třídičku, jakou potřebuje i Havířov. Tato návštěva nám dala informace o provozu třídičky odpadu a také o úskalích při jejím návrhu a stavbě. Ostatně, odpadové hospodářství je poslední komodita, kterou Havířov neprodal zahraničním společnostem. Naším záměrem, záměrem ANO, je, aby odpady i nadále zůstaly v rukou Havířova.

Nabídli jsme účast na projektu třídičky odpadu i okolním obcím (od Havířova až po Český Těšín). A třídičku jsme začali připravovat ve dvou variantách: první jen pro Havířov, druhá pro Havířov a okolní obce. Jako ANO bychom preferovali variantu společného projektu, a to zejména proto, že by problém odpadů vyřešila celá oblast. Náklady by se rozdělily mezi zúčastněné obce a také při žádosti o dotace jsou společné projekty hodnoceny lépe. Proto jsme v lednu 2016 okolním obcím předložili memorandum o spolupráci na třídičce odpadu.

„Aby byl celý projekt maximálně transparentní, vyčlenili jsme v TSH na tento projekt prostředky na speciální účet. Aby bylo vidět, na co peníze vydáváme a aby byla jednodušší jejich kontrola“, dodává Baránek (ANO). TSH vypsaly výběrové řízení na firmu, která zpracuje studii proveditelnosti. Tato byla hotová 30. 6. 2016 a potvrdila, že celý projekt je, i vzhledem k chystaným legislativním změnám, proveditelný.

Stavbu třídičky odpadu plánujeme v průmyslové zóně Dukla a je předpoklad vytvoření 30 pracovních míst. „Naším předvolebním slibem bylo přivést do Havířova práci. Po Mölnlycke je to další projekt, který má na Dukle vytvořit pracovní místa. Doufám, že naši nástupci v TSH budou v projektu pokračovat dál, aby Havířov bez problémů splnil všechna zákonná nařízení, která nás od roku 2014 čekají“, uzavřel Baránek (ANO).

Antonín Polický

 Zajímá Vás dění v Havířově? Chcete, aby v něm bylo líp? Přidejte se.

Související články:

První krok nové koalice v Havířově: Prachy!!!

Začal v Havířově rozpad KSČM?

Proč KSČM rozbila koalici v Havířově?

Havířovské ANO brání Havířov

„... to já nevím, co bude zítra“, přiznává primátor Pawlas

13. 7. 2016