Hálkova svítí

Na otázku, co jsme jako ANO v Havířově dokázali, jsem psal o velmi zdařilém dnu technických služeb. Dnes si povíme o dalším drobném výsledku. Ten se týká lidí v okolí Hálkovy ulice.

Rovnou k věci. Na Polaru běžela reportáž, že na podnět občanů vzniklo mezi ulicí Hálkova, zimním stadionem a OC Kaufland veřejné osvětlení. V podstatě je to pravda, protože i zastupitelka Iveta Kočí Palkovská (ANO) je občanem Havířova.

Jak k tomu Vlastně došlo? Poměrně jednoduše. P. Kočí Palkovská (ANO) přesvědčila zastupitelský klub ANO, že toto osvětlené je důležité a pomůže občanům, následně formou interpelace přednesla požadavek na jednání zastupitelstva města Havířov.  Jak to teď vypadá na Hálkově ul. vidíte i na úvodní fotografii. A abych předešel dohadům, jak to vlastně bylo, přikládám i odpověď na interpelaci, která toto dokazuje.

 Antonín Polický

4. 10. 2016