ROZHOVOR: MRA je tu pro lidi

„V MRA pracuje spousta velmi šikovných lidí, kteří jen potřebovali dostat prostor dobře pracovat,“ říká Robert Masarovič (ANO), jednatel MRA.

Pane Masaroviči, před více než rokem jsme hovořili o úkolech, které Vás v MRA čekají. Jak se Vám je za ten rok dařilo naplnit?

MRA je na cestě slušné a transparentní firmy, která si Váží svých zákazníků. Zavedl jsem transparentní zadávání zakázek. Veřejným výběrovým řízením jsme vybrali nového ředitele. Nestraníka. Prostě nás zajímalo jen to, co umí a jaké má zkušenosti. Především se mi však podařilo vzbudit v lidech zájem o dobrou práci a chuť přicházet s pozitivními náměty. V MRA pracuje spousta dobrých lidí, kteří jen potřebovali dostat prostor dobře pracovat.

Takže vlastně idyla.

To určitě ne. Nejdříve jsem musel vytahat kostlivce ze skříní. To se nám, myslím si, povedlo a v tuto chvíli by už žádní být ve skříních neměli. Lidi jsou tím motivovaní a přichází s nápady, za které jsou odměňováni. Zavedl jsem odměňování podle jejich výsledků a podle jejich přístupu. V MRA pracuje hromada šikovných lidí. S tím také souvisí, že jsme nekrátili výši sociálního fondu pro rok 2016. Co se týče sociálního zázemí zaměstnanců, je MRA nejvstřícnější městská firma. O tom jsem přesvědčený.

U managementu jsme odbourali různé měsíční či kvartální odměny a zavedli roční podle výsledků MRA a jejich dlouhodobé práce. Rok 2015 se nám opravdu povedl a jeho výsledky jsou výborné.

Před rokem jste zavedl nové postupy pro výběrová řízení. Jak se vám osvědčily?

Neskromně bych řekl, že skvěle. Šetříme městu peníze, jen za rok 2015 jsme ušetřili přes 22 mil. Kč, zadáváme zakázky transparentně a náš postup převzali v Ostravě a Opavě. To samo o sobě říká, že postupujeme správně.

A co na to dodavatelé?

K nim je systém přísný, ale spravedlivý. Většina z nich jej hodnotí pozitivně. To potvrzuje i fakt, že firmy stále o zakázky z MRA bojují a ucházejí se o ně v neztenčené míře.

Nejsou úspory na úkor kvality? Nešidí dodavatelé zakázky? Nepřelévají ceny do víceprací?

To rozhodně popírám. Dodavatelé odvádějí kvalitní práci a je jim potřeba za ni poděkovat. Pokud by se někdy nějaký nedostatek objevil, vyřešíme jej v rámci reklamačního řízení. Ostatně, rozdíly mezi nejlepšími nabídkami jsou minimální. Na zakázce za 100 tis. Kč jsou rozdíly mezi 1 a 2 v pořadí klidně jen 200 - 300 Kč. A co se týče víceprací, ukažte mi jiného zadavatele stavebních prací, který má vícepráce na úrovni 0,8%.

Pro ocenění víceprací používáme dynamický ceník, který si postupně tvoříme a který musí firmy akceptovat při ocenění víceprací. Tvoříme jej tak, že do něj z vítězné nabídky zaneseme každou nabízenou službu či materiál a vícepráce pak naceňujeme mediánem cen (medián je nejčastěji se vyskytující hodnota, poznámka autora). Tím nedochází ani k přestřelení ceny nahoru, ale ani k požadavku na nereálně nízkou cenu materiálu či služby. Dynamický ceník je tvořený z reálných dodavatelských cen.

Hovořil jste o rozdílech mezi 1 a 2 dodavatelem, jak vysoké jsou v reálu úspory?

V tuto chvíli 34,4 % proti cenám MRA z roku 2014. Uvědomuji si, že takto vysoké úspory jsou možné jen na začátku stavební sezóny, kdy jsme regionu významným zadavatelem stavebních zakázek. V sezóně budou mít firmy zakázky i na volném trhu a nebudou nabízet tak nízké ceny. Smyslem naší práce není sedřít dodavatele z kůže.  Vážíme si jejich ochoty.

Zavedl jsem systém, který zamezí případné koncentraci zakázek v několika málo firmách.  Eliminujeme tak rizika neplnění termínů či nárůstu víceprací. Při zadávání zakázek uplatňujeme tzv. pravidlo pěti. Tzn., že v jednu chvíli může mít jedna firma maximálně 5 neukončených zakázek. Pokud má nějaká firma pět neukončených zakázek, může další zakázku dostat až po ukončení jiné zakázky. Vyzkoušíme sdružování drobných zakázek na volných bytech do jedné, kterou pak veřejně vysoutěžíme. Slibuji si od toho snížení cen a především výraznou úsporu práce, kdy nebudeme muset vypisovat zakázku na každou tisícikorunovou opravu. Neusínáme na vavřínech a připravujeme několik dalších inovací.

Často se mne lidé ptají, kde skončí ušetřené peníze. Je potřeba zdůraznit, že opravujeme městské byty za peníze města Havířova. Peníze, které v MRA soutěžemi ušetříme, zůstávají městu a to je investuje opět do dalšího zlepšování bytového fondu. Zkrátka toho Havířov opraví v bytech víc.  Musím zdůraznit, že v žádném případě, se nejedná o „šetření“ tím, že bychom nějaké práce či opravy na volných bytech neprovedli. To kategoricky odmítám.

Firmy v našem regionu mají málo zakázek a obě opatření, tedy využití úspor v dalších opravách bytového fondu i pravidlo 5, pomáhá přežít co největšímu počtu firem, které tak mohou dávat lidem práci.  Navíc, MRA platí dodavatelům řádně a včas.

Kdy budou mít lidi v Havířově okna, které jsou v havarijním stavu?

Připravujeme výměnu oken v cca 2883 bytech. Po realizaci této výměny by měly mít všechny byty v majetku města, spravované MRA, okna odpovídající 21. století. Projektová dokumentace je hotová, úvěr vysoutěžený, pracujeme na výběru dodavatele nebo dodavatelů oken a dalších prací. Nechceme opakovat chyby předchozího vedení při předchozí etapě výměny oken.

 I tady bychom chtěli dát maximální prostor našim firmám a našim lidem.  Chceme, aby přípravné práce, úklidy či dočišťovací práce mohly dělat havířovské firmy. K tomu ale bude potřeba, aby byl schválený nový Zákon o zadávacích řízeních (dříve Zákon o veřejných zakázkách, poznámka autora), který by měl umožnit podpořit místní firmy. V každém případě postupujeme a budeme postupovat striktně podle platného zákona.

Prý jste při přípravě této zakázky pochybili.

To naprosto odmítám. Jednalo se o zakázku na projekční práce.  Rozdělili jsme byty, kterých se výměna oken týká, do 13 skupin domů podle technologické specifikace jejich oken. Vysoutěžení projektanti pak zpracovávali projekt s jedním typem oken a díky tomu byly projekční práce výrazně levnější. Jen na těchto projekčních pracích jsme ušetřili přes 3,5 mil. Kč. Postupovali jsme v této zakázce transparentně, nediskriminačně a ekonomicky výhodně pro město. Všichni uchazeči předem věděli, jaké jsou podmínky a rozhodovaly jen jejich nabídky projekčních prací. A všichni se řádně kvalifikovali podle podmínek, které platí pro všechny. Také, žádný dodavatel nevznesl jedinou námitku proti zadání těchto zakázek. Jak jsem zmínil, pracujeme podle platného zákona, předem jsme si nechali zpracovat právní analýzu postupu, abychom si byli jistí, že postupujeme správně. A celá zakázka probíhala pod dozorem právníka. Jednali jsme přesně podle zákona 137/2006 sb. (Zákon o veřejných zakázkách, poznámka autora).

Pro někoho možná postupujeme pomalu, ale pečlivě a ve prospěch Havířova.

Co vás čeká v dalších měsících?

Dopracovali jsme systém ekonomického řízení MRA tak, jak je v tuto chvíli možné. Potřebujeme ale jít dál, a proto pracujeme na novém informačním systému, který nám zajistí přehled o probíhajících procesech a zjednoduší práci našim zaměstnancům. V tuto chvíli pracujeme na předimplementačním projektu. Vybrali jsme dodavatele systému a dál nás čeká implementační projekt. Celý systém bychom chtěli spustit do ostrého provozu od začátku roku 2017. Na výběru nového informačního systému, který nahradí dva stávající, se účastnilo více než 20 pracovníků firmy ze všech jejich odborných oblastí. Je to skutečně skupinové rozhodnutí. Chceme dát možnost občanům, aby se systému mohli podívat a ověřit si, jak si na tom s MRA stojí. Připravujeme také možnost elektronické komunikace občanů s MRA.

Znamená to, že se tím omezí možnosti lidí, kteří např. nemají internet?

Vůbec ne. Elektronická komunikace je jen nadstandard pro ty, kteří tento způsob komunikace upřednostňují. Některé věci to významně zrychlí a zpřesní, například nahlašování závad.

Co dalšího MRA připravuje?

Nový informační systém je další krok v modernizaci MRA.  Pro pracovníky v terénu připravujeme napojení přímo na systém správy bytů. Např. u lidí, kteří jsou po většinu své pracovní doby v terénu, je zbytečné, aby ráno jeli do kanceláře, poté do terénu a následně zpět do kanceláře dopsat záznamy. Dopíšou je tam, kde skončí, nebo doma. Podstatné je mít informace v systému co nejdříve a věnovat více času smysluplné práci, ne přejíždění. Chceme více využívat dostupné technologie pro zrychlení a zjednodušení práce našich zaměstnanců.

Pracujeme na zavedení norem ISO skupin 9000, 14000 a 18000, výhledově 27000.  Každá firma musí mít nějaký systém řízení a jeví se mi, že použití osvědčeného postupu podle ISO je správná volba. Zavést si jej chceme vlastními silami a ve spolupráci s Technickými službami Havířov, které s tím mají zkušenosti. Nebudeme na to potřebovat další dodavatele.

Velmi intenzivně pracujeme na vymáhání dluhů z nájemného a na prevenci vzniku dalších dluhů. Použijeme k tomu všech legislativně dostupných prostředků. Intenzivně na tom spolupracujeme se sociálním odborem Havířovského magistrátu. Mnoho lidí se dostává do dluhových pastí vlivem nemocí nebo ztráty životního partnera. V případě opravdových sociálních problémů nájemníka hledáme vhodné cesty, jak problémy vyřešit v jeho prospěch. Náš právní odbor je v tom mimořádně úspěšný a dělá složitou a náročnou práci s bravurou a výsledky.

Co byste chtěl vzkázat závěrem?

Na závěr chci popřát všem občanům v Havířově, aby se jim v našem městě dobře žilo. Já i celé MRA pro to děláme, co můžeme.

 

Děkuji a přeji hodně úspěchů.

 

Antonín Polický

13. 5. 2016