Nový jednatel MRA: řev a výhrůžky

Nový jednatel městské společnosti (KSČM) Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) si zřejmě nevšiml, že pro společnosti typu s.r.o. platí zákon o obchodních korporacích a další zákonné normy regulující její chod. Místo toho používá řev a výhrůžky.

Jinak nejde vysvětlit to, co nový jednatel (KSČM) v této společnosti urputně a násilím provádí a jaké hulvátské metody u toho používá. Obcházení či úplné ignorování nastaveného vnitřního systému a směrnic, úkolování a sbírání informací od řadových zaměstnanců bez vědomí jejich nadřízených a vedení společnosti, vyhrožování zaměstnancům. To jsou jen některé silně nestandardní praktiky, které používá. A pokračuje prosazováním se silou proti doložitelným, racionálním a právně podloženým argumentům. Jeho rozhodnutí vážně a zásadně poškozují obchodní společnost MRA, její dobré jméno a způsobují ekonomické ztráty, které dříve nebo později, někdo bude muset zaplatit.

Nový jednatel (KSČM) došel tak daleko, že nevybíravým nátlakem, hraničícím se šikanou, způsobil kolaps jednoho z manažerů, který z těchto důvodů skončil v péči lékařů. V návalu autoritativních zásahů a pokusů o změny nastaveného systému a pod záminkou organizační změny, propouští manažera zakázky. Útvar zakázky přitom je v MRA klíčovým útvarem, zabezpečujícím opravy bytů a nebytového fondu. Manažera zakázky, kterého před několika měsíci nový jednatel sám do společnosti přijal. Organizační změny vracející MRA několik let dozadu, a dokonce je ani dozorčí rada MRA, na svém posledním zasedání, neschválila a ani nebyly projednány s odborovou organizací tak, jak ukládá vnitřní systém. Nový jednatel (KSČM) postupuje svévolně a zřejmě s plným vědomím své trestněprávní odpovědnosti.

Ředitel společnosti se, za pomocí věcných a ověřitelných argumentů, zastal manažera zakázky a poukázal na pozitivní výsledky jeho práce. Pozitivní pro MRA. Reakcí nového jednatele byly řevvýhružky výpovědí a odebráním ročních bonusů řediteli společnosti. V rozporu s nastaveným systémem, který jednotlivým pracovníkům MRA popisuje, jaké jsou jejich úkoly, nový jednatel výpověď dává manažerovi zakázky sám. Kdo mu jí připravil? Opravdu mají úřednici na magistrátu města tolik času a prostoru? Pokud ano, kteří konkrétně?

Kdo dal novému jednateli MRA (KSČM) k tomuto jednání mandát? Jaký je pravý důvod? Když s vědomím předchozích jednatelů byla ukončena pracovní smlouva pracovnici s prokazatelně závadovým chováním, KSČM v Havířově na toto vehementně poukazovala. Smutným paradoxem je, že pracovnice, která hovořila o pokynech jednatele za KSČM vulgárně, byla právě novým jednatelem za KSČM přijata zpět do pracovního poměru a ze zdrojů firmy jí byla uhrazená mzda včetně bonusů, na které museli pracovníci ve zbytku firmy pracovat. Této pracovnici nový jednatel nařídil vyplatit bonusy v plné výši, na rozdíl od zbytku firmy, kterému byly bonusy zkráceny. Došlo tím k narušení sociálního smíru ve společnosti. Smutným vrcholem byla úhrada nákladů za soudní řízení, které sama pracovnice proti MRA iniciovala. De facto ho platí nájemníci městských bytů v Havířově. Tento postup je nestandardní, působí v MRA morální a ekonomické škody, které bude muset společník firmy po jednateli vymáhat. Nebo je to odměna této pracovnici? Za mlčení?

KSČM po roce 1989 prošla, dle svých prohlášení, morální a programovou očistou. Obzvláště v našem městě KSČM hlásala chovat se lidsky. S příchodem nového jednatele za KSČM se mají v roce 2016 opakovat 50. léta?  Rovněž přijímání přeběhlíků mezi sebe nemá v KSČM tradici. Řídí pak tyto manýry přeběhlíci Bureš s Hrabčákem? Nebo jejich tlak na členy dozorčí rady v podobě nevybíravých SMS zpráv je jen společenskou konverzací? Už nezbylo mnoho míst kam je „uklidit“. Proto snad nový jednatel (KSČM) pro ně provádí špinavou práci?  Jeho hulvátské metody a absolutní ignorace pravidel tomu napovídají. Kdo má kromě pánů Bureše a Hrabčáka na tomto konání zájem? Kam až to dospěje? Kdo další je na řadě? Koho KSČM v Havířově „popraví“? Někdo moudrý řekl: „Zlo začíná tam, kde slušní lidé začínají mlčet“.

 

Související články:

Havířovské ANO brání Havířov

Začal v Havířově rozpad KSČM?

Havířov: 30 stříbrných = 1.500.000 Kč

24. 10. 2016