Reprezentují ANO Havířov na kraji

V minulém týdnu složili členové zastupitelstva Moravskoslezského kraje slavnostní sliby a následně zvolili členy vedení kraje, členy výborů a komisí.

Své zástupce v zastupitelstvu a ve výborech má i ANO Havířov.

 

Zastupitelé:

Josef Bělica

Róbert Masarovič

 

Výbory zastupitelstva kraje:

Výbor finanční výbor – Róbert Masarovič – předseda výboru

Výbor Kontrolní – Róbert Masarovič, Antonín Polický – členové výboru

Výbor pro kulturu a památky – Iveta Kočí Palkovská – členka výboru

Výbor pro tělovýchovu a sport – Josef Bělica – předseda výboru

 

Přejeme všem hodně úspěchů

14. 11. 2016