Několik postřehů ze zastupitelstva

24. dubna 2017 probírali zastupitelé několik zajímavých bodů.

Havířov bude spolufinancovat výměnu kotlů na území města

Město navíc poskytne 7 500 korun na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě či bytě na území města. Doplatek poskytneme všem, kteří se svou žádostí o dotaci uspějí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací.

Termín vyhlášení výzvy pro občany Krajský úřad plánuje na konec června a příjem žádostí na počátek září tohoto roku. Možnost výměny kotle budou mít lidé až do roku 2019. Zastupitelé proto schválili na příští dva roky vytvoření rozpočtové rezervy v celkové výši 5 milionů korun. Ta pak bude rozpočtována dle aktuálního vývoje úspěšně podaných žádostí.

Zastupitelé podpořili plavání žáků, provoz polské školy a provoz jídelny Základní školy na ulici Školní, soukromou školku Mateřinka

Na plavání žáků havířovských škol letos uvolníme téměř 600 tisíc korun.

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Selská v Havířově-Bludovicích každoročně získává výjimku od zastupitelstva města na nižší počet žáků. Městu tak vzniká závazek finanční podpory provozu školy. Na ten město pro období od ledna do srpna letošního roku z rozpočtu uvolní 752 tisíc korun. 

S klesajícím počtem žáků se potýká Základní škola Školní v Havířově-Šumbarku. Součástí školy je také jídelna, jejíž provoz je z hlediska normativního financování státem nepříznivě ovlivňovaný nízkým počtem žáků a vyšším počtem jiných osob, stravujících se ve školní jídelně. Od školního roku 2013/2014 město přispívá, v rámci příspěvku na provoz, na část úvazku pracovnice školní jídelny. Díky snížení počtu návštěvníků jídelny a navýšení minimální mzdy však vznikly škole vyšší výdaje na provoz. Zastupitelé proto odsouhlasili navýšení ročního příspěvku o 20 000 korun na pokrytí tohoto navýšení.

Soukromou školku Mateřinka navštěvuje 70 dětí. Tuto školku podporuje město každým rokem, a tak i letos byla na její provoz odsouhlasena dotace ve výši 4.000 korun na 1 dítě. Při současném počtu tedy školka dostane 280.000.

Z MŠ Kosmonautů a MŠ Balzacova bude jedna školka

Díky sloučení MŠ Kosmonautů a MŠ Balzacova dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu provozu. Stane se tak od července 2017. Díky tomuto kroku dojde také k částečnému snížení administrativní zátěže.

Město převedlo finance z fondu Městského kulturního střediska Havířov, investovat bude do oprav obou kulturních domů a Společenského domu

Zastupitelé schválili převod 8 300 000 korun z fondu Městského kulturního střediska Havířov do rozpočtu města. Finanční prostředky budou použity na realizaci investičních akcí pro MKS Havířov - rekonstrukce střech Společenského domu a KD Petra Bezruče či rekonstrukce vzduchotechniky hlavního sálu v KD Leoše Janáčka.

Zámek Havířov povede nová jednatelka

Zastupitelé odvolali stávajícího jednatele společnosti Zámek s.r.o. Havířov Davida Ondráčka a do funkce jednatelky společnosti zvolili Ivu Georgiu.

Dukla

Budou se zde stavět dílny na výrobu sportovních produktů. Tímto vznikne cca 40 nových pracovních míst.

 

Iveta Kočí Palkovská

14. 5. 2017