Aktuality

 • 11. 9. 2018

  (12/12) Volby 2018: Životní prostředí

  Čistota ovzduší je nedílnou součástí kvality života ve městě. Budeme usilovat o snižování emisí v ovzduší podporou projektů ke snížení znečištění města. Podporujeme modernizaci lokálních topenišť, třídění a následnou recyklaci odpadů, ekologickou dopravu ve městě, bike sharing a v neposlední řadě výsadbu nových stromů a keřů. Současně je nutností řešit aktuální otázku ohledně nedostatku vody, proto budeme podporovat projekty šetřící vodu, jako je například zadržování dešťové vody.

 • 11. 9. 2018

  (11/12) Volby 2018: Chytré město

  Další rozvoj chytrých zastávek, které budou sledovat v reálném čase jízdní řády a provoz hromadné dopravy,chytrá parkoviště, které ve městě rozpoznají volná parkovací místa, aplikace o kulturním, společenském a sportovním vyžití ve městě, veřejná wifi na frekventovaných místech a zastávkách, dobíjecí stanice pro elektrokola a interaktivní web města jsou naše další priority. Chceme chytrý Havířov pro všechny občany.

 • 11. 9. 2018

  (10/12) Volby 2018: Podpora podnikání a zaměstnanosti

  Podpora podnikání a zaměstnanosti, je jedním z nejdůležitějších a klíčových bodů programových priorit Hnutí ANO v Havířově. Znamená to totiž – rozvoj, růst a budoucnost města. Vytvoření ekonomicky přívětivého prostředí je alfou a omegou vývoje a transformace města z představy hornické ubytovny, na ekonomicky zdravou zónu.

 • 6. 9. 2018

  Městská realitní agentura, s.r.o. v roce 2018

  Městská společnost Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) v roce 2018 je jednou větou stabilizovaná, fungující městská společnost plnící řádně a včas své úkoly zadané městem. Systém transparentního zadávání zakázek na opravy bytů a, který se nám povedl vytvořit již v roce 2015 je stále funkční beze změn. Zakázky jsou prezentovány na webových stránkách společnosti a firmy z města a blízkého okolí se bez problémů veřejných soutěží účastní.

 • 6. 9. 2018

  (9/12) Volby 2018: Zdravotnictví

  Jednou z priorit Hnutí ANO 2011 je problematika zdravotnictví. Tou správnou osobou, na kterou spoléháme je i ředitel Havířovské nemocnice a náš kandidát do senátu Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj MBAce.

 • 6. 9. 2018

  (8/12) Volby 2018: Sociální oblast

  Dosaženou úroveň rozvoje města charakterizuje také to, jak se dokáže postarat o své občany, o seniory, zdravotně postižené a další osoby, které z různých důvodů potřebují podat pomocnou ruku.

 • 4. 9. 2018

  (7/12) Volby 2018: Vzdělání, kultura a sport

  Kvalitní vzdělání, kulturní oblast a dostatečné sportovní vyžití jsou pro nás jedny z priorit a jsme přesvědčeni, že právě toto jsou jedny ze základní oblastí, které v našem městě udrží mladé občany a dokáží k nám přivést nové obyvatele.

 • 26. 8. 2018

  (6/12) Volby 2018: Investice a rozvoj města

  Meziroční navýšení investic v našem městě o více než 150 mil. korun hovoří jednoznačně. Naše město nesmí být strnulé. Musí se rozvíjet. Je pro nás důležité investovat do majetku města a budovat kvalitní infrastrukturu jak dopravní, tak volnočasovou. Opravy škol, městských bytů a městského majetku obecně. To vše transparentně a efektivně.

 • 26. 8. 2018

  (5/12) Volby 2018: Otevřenost občanům

  Radnice je a bude místem otevřeným občanům. Snadný přístup k informacím zajistí mimo jiné i nové webové stránky, které připravují a budou spuštěny v nejbližších týdnech. Chceme, aby Vám Vaše město bylo stále blíž. Proto jsme připravili následující kroky, kterými tohoto cíle dosáhneme.

 • 26. 8. 2018

  (4/12) Volby 2018: Finanční hospodaření města

  Město musí hospodařit s veřejnými prostředky efektivně, transparentně a hospodárně. Prokazujeme ve vedení města, že to umíme. Jsme schopni zajistit fungování stěžejních struktur města i při navyšování investic a udržování majetku města.

 • 26. 8. 2018

  (3/12) Volby 2018: Transparentnost

  Zastáváme názor, že kvalitní město pro život musí být také městem s transparentním řízením. Transparentnost je tak jedním ze základních principů našeho hnutí a našeho programu. Znamená to především transparentní zadávání veřejných zakázek, výběrová řízení a jejich posuzování na základě odbornosti. Zveřejňování uzavřených smluv v registru, je a bude samozřejmostí.

 • 8. 8. 2018

  (2/12) Volby 2018: Zvyšování bezpečnosti

  Vážení spoluobčané, oblast bezpečnosti se nás bytostně dotýká všech. Naše město je na tom, co se bezpečnosti týče dobře. To ovšem neznamená, že bychom se o tuto problematiku neměli dále zajímat.

 • 1. 8. 2018

  (1/12) Volby 2018: Naše priority

  Vážení občané, v následujících dnech/týdnech Vám zde představíme jednotlivé části našeho programu do komunálních voleb 2018.

 • 23. 7. 2018

  VI. polsko - česká odborná setkání

  V rámci projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ jsme navštívili Eurodistrict PAMINA v Lauterbourgu ve Francii, dále Štrasburk a také evropský parlament v Bruselu v Belgii. Do těchto míst vyjeli společně zástupci všech tří spolupracujících partnerských měst Havířov, Karviná a Jastrzębie-Zdrój.

 • 11. 6. 2018

  Den Technických služeb Havířov 2018

  V sobotu 19.5.2018 se konal už 3. ročník Dne technických služeb Havířov. TECHNICKÉ SLUŽBY opět prezentovaly svou techniku, vybavení a služby a na návštěvnosti bylo vidět, že si tato akce již získala svou tradici. Každý rok čeká návštěvníky mnoho novinek, takže i letos jich bylo dost. Celé rodiny si mohly užít krásné a letos konečně i slunečné odpoledne plné zábavy.

 • 19. 3. 2018

  Čistý vzduch pro Ostravu a celý Moravskoslezský kraj.

  Možná jste si někteří všimli, že se v průběhu tohoto týdne objevila brožura s názvem Čistý vzduch pro Ostravu a celý Moravskoslezský kraj. Tuto brožuru jsme se rozhodli jako Hnutí ANO vydat, abychom upozornili na stav životního prostředí v našem kraji a hlavně prezentovali občanům, jaké jsou kroky, které jsme učinili a učiníme pro zlepšení životního prostředí u nás.

 • 3. 8. 2017

  Slunce, pohoda, koupaliště

  ANO, je léto, sluníčko se do toho konečně pořádně opřelo, a tak hledám, kde příjemně prožít den s dcerou.

 • 31. 5. 2017

  Mölnlycke běží

  „Až 300 zaměstnanců najde práci v nově otevřené továrně Mölnlycke. Je to největší investice, která zajistí dostatečné kapacity na výrobu jednorázových zdravotnických setů nejen pro české zdravotnictví,“ říká Iveta Kočí Palkovská (ANO), radní města Havířova.

 • 22. 5. 2017

  Náš Havířov

  Mrkněte na naše noviny. Dozvíte se, jak to ANO s Havířovem myslí.

 • 14. 5. 2017

  Několik postřehů ze zastupitelstva

  24. dubna 2017 probírali zastupitelé několik zajímavých bodů.